Bli medlem!

Att cykla är bland det roligaste som finns. Att cykla tillsammans toppar nog det mesta. Att bege sig ut en tidig morgon med kompisarna och lägga mil efter mil under hjulen, känna kroppen vakna till liv och vara en del i gruppen – det är att cykla. Med oss väljer du hur du vill cykla, vi har vid varje träningstillfälle en grupp som passar dig – så varför inte bli medlem!

Den årliga medlemsavgiften är 100 kr per person.
Du kan betala till vårt bankgiro: 517-6987
eller via Swish: 123 173 16 03

För att bli medlem måste du skicka medlemsansökan med uppgift om ditt namn, adress,
telefonnummer och fullständigt personnummer. Skicka dessa uppgifter med e-post till david@hkcyklisterna.se. I och med att du skickar medlemsansökan intygar du också att du läst och godkänt klubbens information om Dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter

Höga Kustencyklisterna kommer att behandla vissa personuppgifter om dig. Detta
för att föreningen ska kunna administrera sin verksamhet. Föreningen har ansvaret
för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning
samt Idrottens Uppförandekod för behandling av personuppgifter. Ditt
personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR)
för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att
fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och
korrekta.
Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har
möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta föreningens
medlemsansvarige för att ansöka om medlemskap.

Befintliga medlemmar

Märk betalningen med namn och årtal. Hela namn tack! Inga förkortningar eller smeknamn. Är det några som betalar tillsammans och det inte ryms med bådas namn i meddelandet, Skicka e-post till Sofia så att det går att hålla reda på vilka det gäller. Hemmavarande barn under 18 behöver inte betala någon medlemsavgift för att delta i klubbens arrangemang. Om det är aktuellt att tävla löser man en avgift för registrering och licens. Mer info fås vid intresse.

Befintliga medlemmar som känner med sig att det bytts telefonnr eller e-mail, kontaktar också David för att uppdatera registret.

Kontaktpersoner

David Wiklund – Nya medlemmar och uppdatering av befintliga medlemmar.
E-post: david@hkcyklisterna.se

Sofia Sahlén – Ekonomi
E-post: sofia@hkcyklisterna.se